Η NewHealthSystem «N.H.S.» δραστηριοποιείται στο χώρο της δημιουργίας και διαχείρισης προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό Ασφαλιστικών Εταιριών και Οργανισμών, με πιστοποίηση για την ποιότητα των υπηρεσιών της αλλά και των διαδικασιών που εφαρμόζει. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Αλβανία και Αγγλία.
Σε κάθε χώρα που αναπτύσσεται το «Σύστημα Υγείας» της «NHS» υποστηρίζεται από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους ιατρικούς παρόχους με στόχο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Στο σύστημα υγείας «NHS» εντάσσονται τα πιο εξειδικευμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα πιο προηγμένα τεχνολογικά διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, οφθαλμολογικά και οδοντιατρικά κέντρα καθώς και όλες οι ιατρικές ειδικότητες, καλύπτοντας το σύνολο των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Παράλληλα, η Εταιρία υποστηρίζει και διαχειρίζεται προγράμματα δευτεροβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό Ασφαλιστικών Εταιριών, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Η NLS σε συνεργασία με την New Health System, δημιούργησαν το «Be Sure», ένα νέο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης το οποίο συνδυάζει ιδιαιτέρως ποιοτικές παροχές, χαμηλό κόστος καθώς και υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στα μεγαλύτερα ιδιωτικά κέντρα Υγείας και Ιατρικούς Παρόχους της χώρας.

Το «Be Sure» είναι πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που προσφέρει μεταξύ άλλων:

– Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα, πολυϊατρεία και ιδιώτες ιατρούς.
– Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα / πολυϊατρεία.
– Κάλυψη επειγόντων περιστατικών
– Ετήσιοι Προληπτικοί Έλεγχοι. Παρέχονται μία (1) φορά ετησίως οι παρακάτω προληπτικοί έλεγχοι (check-ups):

  • Αιματολογικός Έλεγχος
  • Οδοντιατρικός Έλεγχος και Καθαρισμός Οδόντων
  • Απεριόριστες οδοντιατρικές πράξεις
  • Κάλυψη γυαλιών οράσεως

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο δίκτυο της NLS καθώς και στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.

Η NewHealthSystem Ελλάδος είναι πιστοποιημένη σε πρότυπα: ISO 90001:2015,
στο σύστημα «Διαχείριση της ποιότητας» και ISO/iEC: 270001: 2013,
στο σύστημα της «Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών».