Στα πλαίσια δημιουργίας Εταιρικών Γραφείων nrg – Eθνικής Τράπεζας – nova σε συνεργασία με ιδιαίτερα ποιοτικούς συνεργάτες, οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι σε θέση να υποστηρίξουν την ανάπτυξη που πραγματοποιείται στον χώρο μας, δημιουργήσαμε τα καταστήματα “NLS point”.
Τα καταστήματα “NLS point” έχουν ενιαία εταιρική ταυτότητα και τηρούνται οι προδιαγραφές αρχιτεκτονικής σχεδίασης που παρέχει η NLS.

Τα καταστήματα “NLS point” ανήκουν στο συνεργάτη και αποτελούν επίσημα και αναγνωρισμένα σημεία της nrg, της Εθνικής Τράπεζας και της nova, όπου θα διαχειρίζονται επιπλέον υπηρεσίες και προϊόντα(π.χ. εικόνα λογαριασμών, πελατών nrg, προϊόντα nrg, χρηματοδοτήσεις Εθνικής Τράπεζας κ.α.).

Παράλληλα αξίζει να αναφερθεί ότι για τα καταστήματα “NLS point” των συνεργατών είναι σχεδιασμένο να πραγματοποιούνται διαφημιστικές καμπάνιες Πανελλαδικής εμβέλειας, με στόχο την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι γίνεται ιδιαίτερη αξιολόγηση από την NLS για τις προδιαγραφές και τη δυναμική των υποψήφιων συνεργατών, που επιθυμούν να προβούν σε άνοιγμα καταστημάτων “NLS point”, καθώς επιθυμούμε να προχωρήσουμε με ιδιαίτερα αξιόπιστους επαγγελματίες, που διατηρούν καλή φήμη στην αγορά που δραστηριοποιούνται και παράλληλα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αποδώσουν παραγωγικά αποτελέσματα στην αγορά των υπηρεσιών μας.