Κεντρικά Γραφεία NLS:
Λ. Κηφισίας 6-8, 15125 Μαρούσι Αθήνα
• Τ: 2107546000
• F: 2111002404
• E: info@newlinesystem.gr

Υποκατάστημα:
Βασ. Όλγας 82 Θεσσαλονίκη
• Τ: 2311230700
• F: 2111002404
• E: thessaloniki@newlinesystem.gr