ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η New Line System (NLS) είναι εταιρία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου πωλήσεων και χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, µε σκοπό την εξειδικευµένη διαχείριση έργων & προώθηση υπηρεσιών.

H NLS και σε στρατηγική συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα έχει αναλάβει την δηµιουργία και υποστήριξη πανελλαδικού δικτύου επιχειρήσεων οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιούν χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές.

 

Επιπλέον, η NLS, έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία µε κορυφαίες στο είδος τους εταιρίες της αγοράς όπως οι:

  • nrg, του οµίλου Motor Oil, η οποία αποτελεί µία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της ενέργειας στην Ελλάδα. Έχοντας σηµαντικό µερίδιο αγοράς και ένα δυναµικό και διαρκώς αυξανόµενο πελατολόγιο, που αποτελείται από οικιακούς καταναλωτές, µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η nrg τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει εντυπωσιακή και ραγδαία ανοδική πορεία.
  • NHS, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της δηµιουργίας και διαχείρισης προγραµµάτων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας περίθαλψης για λογαριασµό Ασφαλιστικών Εταιριών και Οργανισµών, µε πιστοποίηση για την ποιότητα των υπηρεσιών της αλλά και των διαδικασιών που εφαρµόζει.
Το δίκτυο πωλήσεων και σηµείων της NLS υποστηρίζεται από εξειδικευµένο διοικητικό προσωπικό σε κάθε περιφέρεια
καθώς και από το σύνολο των τµηµάτων των κεντρικών γραφείων της εταιρίας, όπως επίσης και από έµπειρο τµήµα IT.