Λ.Κηφισίας 230, 15231 Χαλάνδρι Αθήνα info@newlinesystem.gr
Το Όραμά μας | New Line System
Λ.Κηφισίας 230, 15231 Χαλάνδρι Αθήνα info@newlinesystem.gr

Το Όραμά μας

 


  • Η συμβολή μας, αποφασιστικά και υπεύθυνα, στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των συνεργατών μας διαχρονικά.

  • Η διεύρυνση  της δυναμικής μας παρουσίας στην Ελληνική Αγορά, με  στόχο την  κατάκτηση της κορυφής.

  • Η προσφορά στους τελικούς καταναλωτές υπηρεσιών ποιότητας μέσω σύγχρονων προϊόντων και διαδικασιών.

  • Η ανάπτυξη ποιοτικού δικτύου – σημείων εξυπηρέτησης και πωλήσεων με αποτέλεσμα την εδραίωση της εταιρίας σε κορυφαία θέση στη διάθεση και υποστήριξη υπηρεσιών.

  • Η λειτουργία με γνώμονα την αξιοπιστία, την κοινωνική ευθύνη και το ήθος.

  • Η εγκατάσταση στη συνείδηση των πολιτών της χώρας, ότι στα σημεία δικτύου πωλήσεων της NLS θα βρει τον άνθρωπο που θα τον κατευθύνει υπεύθυνα και αξιόπιστα σε νέες και σύγχρονες υπηρεσίες που έχει ανάγκη.

  • Η δημιουργία και ανάπτυξη ενός οργανισμού στον οποίο οι συνεργάτες, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις διοικητικές, κοινωνικές και οικονομικές φιλοδοξίες τους.