Λ.Κηφισίας 230, 15231 Χαλάνδρι Αθήνα info@newlinesystem.gr
Το Δίκτυό μας | New Line System
Λ.Κηφισίας 230, 15231 Χαλάνδρι Αθήνα info@newlinesystem.gr

 


 

Η NLS διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο σημείων και πωλήσεων γεωγραφικά κατανεμημένο που καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Το δίκτυο της NLS αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς εντάσσοντας τα πιο προηγμένα σημεία πωλήσεων σε κάθε περιοχή.

Οι συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες και διαθέτουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά αναφορικά με την υποδομή των εγκαταστάσεων, την επαγγελματική εμπειρία καθώς και την αξιοπιστία και φήμη τους.Το δίκτυο πωλήσεων και σημείων της NLS υποστηρίζεται από εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό σε κάθε περιφέρεια καθώς και από το σύνολο των τμημάτων των κεντρικών γραφείων της εταιρίας, όπως επίσης και από έμπειρο τμήμα ΙΤ.