Λ.Κηφισίας 230, 15231 Χαλάνδρι Αθήνα info@newlinesystem.gr
Οι Άνθρωποί μας | New Line System
Λ.Κηφισίας 230, 15231 Χαλάνδρι Αθήνα info@newlinesystem.gr

Οι Άνθρωποί μας

 


Η NLS ιδρύθηκε και διοικείται από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία της αγοράς προερχόμενοι από τον Τραπεζικό και Ασφαλιστικό Κλάδο, καθώς και από Εμπορικά Τμήματα μεγάλων Οργανισμών με γνώση στη διαχείριση δικτύων πωλήσεων & μεγάλων έργων. Με σκοπό την άρτια υποστήριξη όλων των περιοχών της Επικράτειας, η εταιρία διαθέτει έμπειρα στελέχη και εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό σε όλες τις περιφέρειες καθώς και ειδικές μονάδες και τμήματα στα κεντρικά της γραφεία.